MILLOR EN MOTO, PASSA'L!

Us presentem el vídeo que ha preparat motos.net per donar a conèixer els beneficis d'anar en moto, sobretot a la ciutat. Des de SHAD, ens apuntem a aquesta magnífica iniciativa per divulgar els principals avantatges de les dues rodes: mobilitat, estalvi econòmic i mediambiental i, sensació de llibertat.

Les motos contribueixen a millorar la fluïdesa del trànsit. Per no parlar que la contaminació generada per les motos és mínima. Només l'1% del CO2 que genera el transport en carretera prové de les motos, mentre que la resta de vehicles generen el restant 99%. Així, que amb un parc circulant format per més motocicletes i menys cotxes disminuirien l'emissió de gasos contaminants.

Us animem a promocionar aquesta campanya a favor de l'ús de la moto. Passa'´l!:
http://www.youtube.com/watch?v=AChdCfiNzUA