AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

1.- Titularitat de la pàgina web
D'acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, "LSSI"), posem en el seu coneixement que el web http: //www.shad.es/ (en endavant, el "Lloc Web" o la "Web") és titularitat de NAD, SL (En endavant, "NAD"), el domicili social es troba a
• Direcció: carrer Octavio Lecante núm 2-10 - Polígon Industrial Can Magarola
Mollet de Vallès (Barcelona)
• C.I.F .: B-78180239
• Telèfon: (+34) 935.795.870
• Correu electrònic: rgpd@shad.es

El lloc web "http://www.shad.es/" ha estat creat per NAD, amb caràcter informatiu per als seus usuaris, estant aquest nom de domini a favor d'aquesta. Shad és una marca registrada, titularitat de NAD, S.L.

2.- Ús de la Web
El present Avís Legal (en endavant, "Avís Legal"), estableix les condicions que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que NAD posa a disposició dels usuaris a través del web.
D'aquesta manera, l'accés i ús del web suposen que l'usuari (en endavant, "l'Usuari") accepta íntegrament i s'obliga a complir per complet el present Avís Legal, els termes i condicions, així com les instruccions o recomanacions que se li indiqui en cada cas concret.
L'accés a la Web és gratuït, excepte pel que fa a el cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagi contractat l'Usuari.
NAD es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la web i els seus continguts, configuració i presentació, inclòs aquest Avís Legal, pel que recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació per la web.
L'Usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme alguna conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de NAD o de tercers, obligant-se a utilitzar el web, els Serveis i els continguts inclosos en el mateix de forma diligent, correcta i lícita. En particular, l'Usuari es compromet a no: suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts del web, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d' informació que poguessin incloure aquests continguts. Així mateix, l'Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament de la mateixa.
En cas que s'incompleixi aquest Avís Legal o NAD sospiti raonablement que les està incomplint, aquesta es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés a la Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquest fi.

3.- Registre de l'usuari
L'accés a la informació i part dels continguts mostrats en la web no requereix del registre per part dels Usuaris, excepte pel que fa per a l'accés de Clients, que requereix usuari i contrasenya.

4.- Propietat Intel·lectual i industrial.
Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del web (inclòs el dret sui generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic (look & feel), els signes distintius (marques, logotips, noms comercials i el lema o reclam publicitari ), els programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integra la web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.) corresponen a NAD o disposa en el seu cas, de el dret d'ús i explotació dels mateixos, i en aquest sentit constitueixen obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.
L'ús de la web per l'Usuari cap manera suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i / o industrial sobre el Web, els seus continguts i / o els signes distintius de NAD.
A aquest efecte, mitjançant el present Avís Legal, excepte en aquells supòsits en què estigui legalment permès, queda expressament prohibit a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i / o reutilització de la Web, els seus continguts i / o els signes distintius de NAD.
Queda expressa i terminantment prohibida la reproducció d'elements o continguts de la Web realitzada amb ànim de lucre o fins comercials.

5.- Limitació de Responsabilitat
L'Usuari reconeix i accepta que l'ús del Web es realitza en tot moment sota el seu risc i responsabilitat, per la qual cosa NAD no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que pugui realitzar-se de la web. A aquest efecte, únicament serà responsable dels danys que l'Usuari pugui patir per l'ús del web, quan aquests danys siguin deguts a la nostra actuació dolosa.
En particular, NAD no serà responsable de:
- El contingut dels llocs enllaçats a través dels links inclosos dins del web. Referent a això, són aplicables els termes recollits en l'apartat 6 d'aquest avís legal.

- Els danys i perjudicis de qualsevol tipus causats en els equips informàtics de l'Usuari per virus, cucs, troians o qualsevol altre element nociu. L'Usuari reconeix que l'ús de la xarxa Internet suposa l'assumpció d'un risc que els seus equips informàtics puguin ser afectats pels elements abans enunciats. A aquest efecte, correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i eliminació de programes electrònics nocius.

- Els danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del web. Referent a això, l'Usuari reconeix que l'accés a la web requereix de serveis subministrats per tercers aliens a el control de NAD (a tall d'exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d'accés, etc.) la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a NAD.

6.- Links o enllaços
El lloc web inclou o pot incloure enllaços que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (en endavant, "Links"). En aquests casos, NAD actua com un prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la LSSI, i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un enllaç amb continguts il·lícits o inadequats, preguem ho comuniqui a NAD a través de rgpd@shad.es. En cap cas, aquesta comunicació comportarà l'obligació de retirar el corresponent enllaç.
L'existència de Links cap manera implica que NAD té coneixement efectiu o de cap altre tipus dels serveis i continguts d'aquests en cas d'il·licitud, ni que mantingui necessàriament acords amb els responsables o titulars dels Links. Tampoc comporta l'existència d'aquests Links recomanació, promoció, identificació o conformitat de NAD amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts a través dels enllaços. En conseqüència, NAD no es fa responsable del contingut dels Links, ni de les seves condicions d'ús i polítiques de confidencialitat, sent l'Usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i faci servir els mateixos.
L'Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un enllaç des de la seva pàgina o lloc a la web, haurà d'obtenir una autorització prèvia i per escrit de NAD. L'establiment d'aquest enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre NAD i el propietari o titular d'el lloc o pàgina en la qual s'estableixi el mateix, ni l'acceptació o aprovació per part de NAD dels seus continguts o serveis.
En qualsevol cas, NAD es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment els enllaços a el Lloc Web, especialment en els supòsits d'il·licitud de l'activitat o continguts de la pàgina o lloc en el qual s'inclou el mateix.

7.- Seguretat
NAD realitza els màxims esforços per garantir que la navegació a través d'aquest lloc web es realitzi en les millors condicions.
Queda prohibit descompilar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d'aquest lloc web i dels serveis en ella continguts. L'usuari del lloc web s'haurà d'abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la mateixa.
NAD no es fa responsable per qualsevol tipus de perjudici soferts pels usuaris per l'ús de navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyat aquest web.

8.- Nul·litat de les disposicions
En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present Avís Legal sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en el present Avís Legal.

9.- Legislació aplicable i tribunals competents.
L'ús de la web està regit i interpretat d'acord amb la Llei Espanyola i s'entendrà que, per l'ús del Lloc Web, l'Usuari està d'acord en que qualsevol conflicte o litigi que sorgeixi entre l'usuari i NAD serà tractat, d'acord amb la normativa aplicable.

Maletes i Accessoris per a la teva moto - Shad - Engineered for riding
AVÍS LEGAL

1.- Titularitat de la pàgina web
D'acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, "LSSI"), posem en el seu coneixement que el web http: //www.shad.es/ (en endavant, el "Lloc Web" o la "Web") és titularitat de NAD, SL (En endavant, "NAD"), el domicili social es troba a
• Direcció: carrer Octavio Lecante núm 2-10 - Polígon Industrial Can Magarola
Mollet de Vallès (Barcelona)
• C.I.F .: B-78180239
• Telèfon: (+34) 935.795.870
• Correu electrònic: rgpd@shad.es

El lloc web "http://www.shad.es/" ha estat creat per NAD, amb caràcter informatiu per als seus usuaris, estant aquest nom de domini a favor d'aquesta. Shad és una marca registrada, titularitat de NAD, S.L.

2.- Ús de la Web
El present Avís Legal (en endavant, "Avís Legal"), estableix les condicions que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que NAD posa a disposició dels usuaris a través del web.
D'aquesta manera, l'accés i ús del web suposen que l'usuari (en endavant, "l'Usuari") accepta íntegrament i s'obliga a complir per complet el present Avís Legal, els termes i condicions, així com les instruccions o recomanacions que se li indiqui en cada cas concret.
L'accés a la Web és gratuït, excepte pel que fa a el cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagi contractat l'Usuari.
NAD es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la web i els seus continguts, configuració i presentació, inclòs aquest Avís Legal, pel que recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació per la web.
L'Usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme alguna conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de NAD o de tercers, obligant-se a utilitzar el web, els Serveis i els continguts inclosos en el mateix de forma diligent, correcta i lícita. En particular, l'Usuari es compromet a no: suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts del web, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d' informació que poguessin incloure aquests continguts. Així mateix, l'Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament de la mateixa.
En cas que s'incompleixi aquest Avís Legal o NAD sospiti raonablement que les està incomplint, aquesta es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés a la Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquest fi.

3.- Registre de l'usuari
L'accés a la informació i part dels continguts mostrats en la web no requereix del registre per part dels Usuaris, excepte pel que fa per a l'accés de Clients, que requereix usuari i contrasenya.

4.- Propietat Intel·lectual i industrial.
Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del web (inclòs el dret sui generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic (look & feel), els signes distintius (marques, logotips, noms comercials i el lema o reclam publicitari ), els programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integra la web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.) corresponen a NAD o disposa en el seu cas, de el dret d'ús i explotació dels mateixos, i en aquest sentit constitueixen obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.
L'ús de la web per l'Usuari cap manera suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i / o industrial sobre el Web, els seus continguts i / o els signes distintius de NAD.
A aquest efecte, mitjançant el present Avís Legal, excepte en aquells supòsits en què estigui legalment permès, queda expressament prohibit a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i / o reutilització de la Web, els seus continguts i / o els signes distintius de NAD.
Queda expressa i terminantment prohibida la reproducció d'elements o continguts de la Web realitzada amb ànim de lucre o fins comercials.

5.- Limitació de Responsabilitat
L'Usuari reconeix i accepta que l'ús del Web es realitza en tot moment sota el seu risc i responsabilitat, per la qual cosa NAD no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que pugui realitzar-se de la web. A aquest efecte, únicament serà responsable dels danys que l'Usuari pugui patir per l'ús del web, quan aquests danys siguin deguts a la nostra actuació dolosa.
En particular, NAD no serà responsable de:
- El contingut dels llocs enllaçats a través dels links inclosos dins del web. Referent a això, són aplicables els termes recollits en l'apartat 6 d'aquest avís legal.

- Els danys i perjudicis de qualsevol tipus causats en els equips informàtics de l'Usuari per virus, cucs, troians o qualsevol altre element nociu. L'Usuari reconeix que l'ús de la xarxa Internet suposa l'assumpció d'un risc que els seus equips informàtics puguin ser afectats pels elements abans enunciats. A aquest efecte, correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i eliminació de programes electrònics nocius.

- Els danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del web. Referent a això, l'Usuari reconeix que l'accés a la web requereix de serveis subministrats per tercers aliens a el control de NAD (a tall d'exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d'accés, etc.) la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a NAD.

6.- Links o enllaços
El lloc web inclou o pot incloure enllaços que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (en endavant, "Links"). En aquests casos, NAD actua com un prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la LSSI, i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un enllaç amb continguts il·lícits o inadequats, preguem ho comuniqui a NAD a través de rgpd@shad.es. En cap cas, aquesta comunicació comportarà l'obligació de retirar el corresponent enllaç.
L'existència de Links cap manera implica que NAD té coneixement efectiu o de cap altre tipus dels serveis i continguts d'aquests en cas d'il·licitud, ni que mantingui necessàriament acords amb els responsables o titulars dels Links. Tampoc comporta l'existència d'aquests Links recomanació, promoció, identificació o conformitat de NAD amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts a través dels enllaços. En conseqüència, NAD no es fa responsable del contingut dels Links, ni de les seves condicions d'ús i polítiques de confidencialitat, sent l'Usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i faci servir els mateixos.
L'Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un enllaç des de la seva pàgina o lloc a la web, haurà d'obtenir una autorització prèvia i per escrit de NAD. L'establiment d'aquest enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre NAD i el propietari o titular d'el lloc o pàgina en la qual s'estableixi el mateix, ni l'acceptació o aprovació per part de NAD dels seus continguts o serveis.
En qualsevol cas, NAD es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment els enllaços a el Lloc Web, especialment en els supòsits d'il·licitud de l'activitat o continguts de la pàgina o lloc en el qual s'inclou el mateix.

7.- Seguretat
NAD realitza els màxims esforços per garantir que la navegació a través d'aquest lloc web es realitzi en les millors condicions.
Queda prohibit descompilar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d'aquest lloc web i dels serveis en ella continguts. L'usuari del lloc web s'haurà d'abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la mateixa.
NAD no es fa responsable per qualsevol tipus de perjudici soferts pels usuaris per l'ús de navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyat aquest web.

8.- Nul·litat de les disposicions
En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present Avís Legal sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en el present Avís Legal.

9.- Legislació aplicable i tribunals competents.
L'ús de la web està regit i interpretat d'acord amb la Llei Espanyola i s'entendrà que, per l'ús del Lloc Web, l'Usuari està d'acord en que qualsevol conflicte o litigi que sorgeixi entre l'usuari i NAD serà tractat, d'acord amb la normativa aplicable.