WE ARE DOING GREEN

A SHAD-NAD ens posicionem com socialment responsables, optimitzant la gestió de recursos i residus, reduint l'impacte mediambiental derivat de la nostra activitat i potenciant la innovació i la productivitat.

El nostre compromís amb el medi ambient es reflecteix en la implantació d'un sistema de gestió mediambiental, certificat segons ISO 14001.

El NAD-SHAD també està certificat en qualitat amb la norma ISO 9001, que garanteix la qualitat dels productes i serveis de les empreses i assegura la millora contínua de l'organització interna, que repercuteix en millors serveis als clients.

LES NOSTRES ACCIONS SOSTENIBLES

 • Tenim màquines dispensadores d'aliments saludables.
 • Màquines de cafè de comerç just i sostenible, amb certificació “Fair trade ®”.
 • Incentivem l'ús de tasses de ceràmica. D’aquesta forma no consumim gots de plàstic. No generem residus..
 • Utilitzem paper lliure de clor, que es fabrica reduint les emissions nocives per al medi ambient.
 • Estem implementant el sistema de facturació digital.
 • Separació i reciclatge de residus a les oficines (envasos, paper, tonners d'impressora, piles, material orgànic) i residus generats en els processos de producció.
 • Totes les noves instal·lacions de llum es construiran amb elements de baix consum.
 • Revisió dels horaris d'utilització de les llums de totes les plantes productives de NAD / SHAD.
 • Tenim en marxa un pla de col·locació de detectors de presència en totes les àrees de la fàbrica, magatzem i oficines.
 • Reducció de la temperatura de treball dels forns de la fàbrica de tapisseria per a reducció del consum elèctric.
 • Adquisició d'un nou compressor d'alta eficiència energètica.
 • Instal·lació de portes automàtiques per optimitzar l'ús de calefacció i així reduir el seu consum.
 • Implementació d'un pla preventiu d'inspeccions de fuitesa la instal•lació d'aire comprimit.
 • Revisió de la gestió de posada en marxa de la calefacció de totes les àrees de fabricació.
 • Projecte per reemplaçar carretons elevadors de gasoil per elèctriques.
 • Projecte de reemplaçar bous de gasoil per elèctrics.
 • Reaprofitament de l'energia calorífica emesa en els forns de tapisseria i mitjançant ventilació forçada conduir-la a seccions annexes.
 • Tots els nostres proveïdores asiàtics de productes tèxtils, compleixen amb normatives ISO 9001 i ISO 14001.

EL BOSC SHAD

Amb el nostre bosc SHAD contribuïm a la reforestació i a compensar les nostres emissions de C02. 


Ajuda'ns a fer créixer el nostre bosc SHAD!

>

COM RECICLAR ELS NOSTRES PRODUCTES

SEIENTS: 

Els seients són desmuntables en 3 components: 
 • Funda PVC (inclou fils i elàstics) 
 • Escuma de PU 
 • Base de PP. 
Quan el teu seient hagi arribat al final de la seva vida útil porta-ho a una planta autoritzada de reciclatge. 

Si el seient compta amb un sistema de calefacció, és important portar-lo a una planta autoritzada de reciclatge d'aparells elèctrics i electrònics, per evitar que contamini i aprofitar els seus materials. 

MALETES: 

Tots els components de les maletes són desmuntables. Cada peça porta indicats els seus components. 
 • PP 
 • ABS 
 • PA 
 • Alumini en algunes referències. 

FIXACIONS DE MALETES: 

Les fixacions són d'acer, els cargols i altres elements d'encaix són desmuntats. 
Porta la teva fixació en desús a una planta autoritzada de reciclat

EQUIPATGE TÈXTIL: 

Quan el teu equipatge tèxtil (bossa de dipòsit, laterals, motxilles, etc) a una planta autoritzada de reciclatge. Els principals materials que utilitzem a les nostres bosses/als nostres productes d’equipatge tèxtil(en els nostres productes)són: 
 • Polièster: Teixit exterior, folres, cingles. 
 • Cremalleres de niló 
 • Sivelles i anelles de POM 

Algunes bosses de dipòsit tenen imants per a fixar a la moto. Al final de la vida útil de la teva bossa, assegura't de separar els imants i que siguin reciclats d'una forma correcta per evitar que contaminin.

POLÍTICA DE MEDI AMBIENT

En NAD manifestem el respecte amb el medi ambient a través de la pràctica dels següents principis:
 • Controlar i reduirelsresidus i consums, aixícom avaluar i minimitzarl'impacte ambiental de la nostraactivitat, quansiguipossibletècnicai econòmicament.
 • Complir amb la legislacióvigent, així com amb altres requisits subscrits voluntàriament, en tot el relatiu al mediambient.
 • Busquem de forma contínua millors tecnologies disponibles al mercat, així com establir un pla de manteniment continu dels recursos i mitjans per garantir un servei de màxima qualitat.
 • Complir amb els requisits, tant els fixats pels clients com els requisits legals.
 • Establir indicadors que ens permetin mesurar el compliment dels requisits i objectius marcats en els nostres processos.
 • Identificar els aspectes ambientals de NAD així com la seva avaluació per determinar quins poden donar lloc a impactes ambientals significatius.

NAD, assumeix com a metes:
 • Aconseguir i mantenir un alt nivell de serveis que obtingui com a resultat un augment del nostre prestigi i una millora de l'impacte en el mediambient dels nostres processos de negoci.
 • TTreballar sempre buscant la millora contínua amb la finalitat de millorar i prevenir la protecció del medi ambient i la seva contaminació.

POLÍTICA DE QUALITAT

NAD té com a principal missió aconseguir la millora constant en la qualitat dels seus productes i serveis, per això es defineix la nostra política de qualitat i s'estableixen els següents principis:

 • La política de la qualitat és adequada al propòsit de l’organització, tenint en compte el context de la nostra organització així com les parts interessades.
 • La qualitat final del producte subministrat al client és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de prevenció, detecció, correcció i millora continua durant totes les etapes de l’execució del producte.
 • Satisfer les necessitats dels nostres clients, així com les de les parts interessades.
 • Compliment dels requisits tant legals, com els marcats pels nostres clients i tots aquells que ens siguin d’aplicació.
 • Aquesta Política de Qualitat proporciona un marc de referència per establir i revisar els Objectius de la Qualitat, proporcionant evidència del compromís de la Direcció amb el desenvolupament, implantació i millora contínua del Sistema de Gestió de la Qualitat.
 • Identificació el context de la nostra organització i determinar els riscos i oportunitats amb la fi de la millora contínua de l'organització.

  La Direcció es compromet i sol·licita el compromís de tots els empleats, en la mesura que els correspongui, a perfeccionar i aplicar els criteris de qualitat per poder continuar sent líders en el mercat.
 • We use own and third party cookies to improve our services. If you go on navigation, we will consider you accepting its use. You can change the settings or get more information  here  ACCEPT