DOING GREEN

Going further means sustainability

Responsabilitat social i ambiental

A SHAD-NAD ens posicionem com a socialment responsables, optimitzant la gestió de recursos i residus, reduint l’impacte ambiental derivat de la nostra activitat i potenciant la innovació i la productivitat.

El nostre compromís amb el medi ambient queda reflectit amb la implantació d’un sistema de gestió mediambiental, certificat d’acord amb la norma ISO 14001.

NAD-SHAD també està certificada en qualitat amb la norma ISO 9001, que garanteix la qualitat dels productes i serveis de les empreses i assegura una millora contínua a l’organització interna, la qual cosa es repercuteix en millors serveis als clients.

El bosc shad

Amb el nostre bosc SHAD contribuïm a la reforestació i compensem les nostres emissions de C02. 

Pots regalar o compartir els teus arbres des de la comunitat SHAD a Tree-nation.

WHY SHAD

PERQUÈ SHAD

QUALITY LAB

SOSTENIBILITAT

WHY SHAD

PERQUÈ SHAD

QUALITY LAB

SOSTENIBILITAT

Search

GAMAS DESTACADAS

Fijaciones y Respaldos

This means that we have new equipment for any type of examination, repair and customization service.