• Tenim màquines dispensadores d'aliments saludables.
 • Màquines de cafè de comerç just i sostenible, amb certificació “Fair trade ®”.
 • Incentivem l'ús de tasses de ceràmica. D’aquesta forma no consumim gots de plàstic. No generem residus..
 • Utilitzem paper lliure de clor, que es fabrica reduint les emissions nocives per al medi ambient.
 • Estem implementant el sistema de facturació digital.
 • Separació i reciclatge de residus a les oficines (envasos, paper, tonners d'impressora, piles, material orgànic) i residus generats en els processos de producció.
 • Totes les noves instal·lacions de llum es construiran amb elements de baix consum.
 • Revisió dels horaris d'utilització de les llums de totes les plantes productives de NAD / SHAD.
 • Tenim en marxa un pla de col·locació de detectors de presència en totes les àrees de la fàbrica, magatzem i oficines.
 • Reducció de la temperatura de treball dels forns de la fàbrica de tapisseria per a reducció del consum elèctric.
 • Adquisició d'un nou compressor d'alta eficiència energètica.
 • Instal·lació de portes automàtiques per optimitzar l'ús de calefacció i així reduir el seu consum.
 • Implementació d'un pla preventiu d'inspeccions de fuitesa la instal•lació d'aire comprimit.
 • Revisió de la gestió de posada en marxa de la calefacció de totes les àrees de fabricació.
 • Projecte per reemplaçar carretons elevadors de gasoil per elèctriques.
 • Projecte de reemplaçar bous de gasoil per elèctrics.
 • Reaprofitament de l'energia calorífica emesa en els forns de tapisseria i mitjançant ventilació forçada conduir-la a seccions annexes.
 • Tots els nostres proveïdores asiàtics de productes tèxtils, compleixen amb normatives ISO 9001 i ISO 14001.

EL BOSC SHAD

Amb el nostre bosc SHAD contribuïm a la reforestació i a compensar les nostres emissions de C02. 


Ajuda'ns a fer créixer el nostre bosc SHAD!

>

COM RECICLAR ELS NOSTRES PRODUCTES

SEIENTS: 

Els seients són desmuntables en 3 components: 
 • Funda PVC (inclou fils i elàstics) 
 • Escuma de PU 
 • Base de PP. 
Quan el teu seient hagi arribat al final de la seva vida útil porta-ho a una planta autoritzada de reciclatge. 

Si el seient compta amb un sistema de calefacció, és important portar-lo a una planta autoritzada de reciclatge d'aparells elèctrics i electrònics, per evitar que contamini i aprofitar els seus materials. 

MALETES: 

Tots els components de les maletes són desmuntables. Cada peça porta indicats els seus components. 
 • PP 
 • ABS 
 • PA 
 • Alumini en algunes referències. 

FIXACIONS DE MALETES: 

Les fixacions són d'acer, els cargols i altres elements d'encaix són desmuntats. 
Porta la teva fixació en desús a una planta autoritzada de reciclat

EQUIPATGE TÈXTIL: 

Quan el teu equipatge tèxtil (bossa de dipòsit, laterals, motxilles, etc) a una planta autoritzada de reciclatge. Els principals materials que utilitzem a les nostres bosses/als nostres productes d’equipatge tèxtil(en els nostres productes)són: 
 • Polièster: Teixit exterior, folres, cingles. 
 • Cremalleres de niló 
 • Sivelles i anelles de POM 

Algunes bosses de dipòsit tenen imants per a fixar a la moto. Al final de la vida útil de la teva bossa, assegura't de separar els imants i que siguin reciclats d'una forma correcta per evitar que contaminin.

POLÍTICA DE MEDI AMBIENT

En NAD manifestem el respecte amb el medi ambient a través de la pràctica dels següents principis:
 • Controlar i reduirelsresidus i consums, aixícom avaluar i minimitzarl'impacte ambiental de la nostraactivitat, quansiguipossibletècnicai econòmicament.
 • Complir amb la legislacióvigent, així com amb altres requisits subscrits voluntàriament, en tot el relatiu al mediambient.
 • Busquem de forma contínua millors tecnologies disponibles al mercat, així com establir un pla de manteniment continu dels recursos i mitjans per garantir un servei de màxima qualitat.
 • Complir amb els requisits, tant els fixats pels clients com els requisits legals.
 • Establir indicadors que ens permetin mesurar el compliment dels requisits i objectius marcats en els nostres processos.
 • Identificar els aspectes ambientals de NAD així com la seva avaluació per determinar quins poden donar lloc a impactes ambientals significatius.

NAD, assumeix com a metes:
 • Aconseguir i mantenir un alt nivell de serveis que obtingui com a resultat un augment del nostre prestigi i una millora de l'impacte en el mediambient dels nostres processos de negoci.
 • TTreballar sempre buscant la millora contínua amb la finalitat de millorar i prevenir la protecció del medi ambient i la seva contaminació.

POLÍTICA DE QUALITAT

NAD té com a principal missió aconseguir la millora constant en la qualitat dels seus productes i serveis, per això es defineix la nostra política de qualitat i s'estableixen els següents principis:

 • La política de la qualitat és adequada al propòsit de l’organització, tenint en compte el context de la nostra organització així com les parts interessades.
 • La qualitat final del producte subministrat al client és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de prevenció, detecció, correcció i millora continua durant totes les etapes de l’execució del producte.
 • Satisfer les necessitats dels nostres clients, així com les de les parts interessades.
 • Compliment dels requisits tant legals, com els marcats pels nostres clients i tots aquells que ens siguin d’aplicació.
 • Aquesta Política de Qualitat proporciona un marc de referència per establir i revisar els Objectius de la Qualitat, proporcionant evidència del compromís de la Direcció amb el desenvolupament, implantació i millora contínua del Sistema de Gestió de la Qualitat.
 • Identificació el context de la nostra organització i determinar els riscos i oportunitats amb la fi de la millora contínua de l'organització.

  La Direcció es compromet i sol·licita el compromís de tots els empleats, en la mesura que els correspongui, a perfeccionar i aplicar els criteris de qualitat per poder continuar sent líders en el mercat.
 • WE ARE DOING GREEN

  A SHAD-NAD ens posicionem com socialment responsables, optimitzant la gestió de recursos i residus, reduint l'impacte mediambiental derivat de la nostra activitat i potenciant la innovació i la productivitat.

  El nostre compromís amb el medi ambient es reflecteix en la implantació d'un sistema de gestió mediambiental, certificat segons ISO 14001.

  El NAD-SHAD també està certificat en qualitat amb la norma ISO 9001, que garanteix la qualitat dels productes i serveis de les empreses i assegura la millora contínua de l'organització interna, que repercuteix en millors serveis als clients.

  LES NOSTRES ACCIONS SOSTENIBLES