QUALITY LAB

La qualitat dels nostres productes es basa en la millora continuada, l’excel·lència en la gestió i la satisfacció del client. Testegem el producte durant tot el procés productiu i de desenvolupament tant a les nostres estacions especialitzades com a auditories externes, garantint el compliment dels nostres rigorosos estàndards de qualitat des de l’entrada de la matèria primera fins a l’enviament del producte final al client.

Tots els nostres productes són sotmesos a exhaustius controls de qualitat, per tal d’assegurar-ne la màxima qualitat:

TEST ADHERÈNCIA PINTURA

Test VIBRACIÓ

TEST RESISTÈNCIA A L'AIGUA

TEST ADHERÈNCIA PINTURA

Avalua l’adherència de pintura al producte.

TEST VIBRACIÓ

Sotmetem les nostres maletes a un test de vibració de més de 100 hores, equivalent a 100.000 quilòmetres de conducció en diferents terrenys

TEST RESISTÈNCIA A L'AIGUA

Garanteix que tanquin hermèticament, impedint el pas de l’aigua en circular la pluja.

EXPOSICIÓ A LA INTEMPÈRIE

TEST DE TRACCIÓ

TEST D'IMPACTE

EXPOSICIÓ A LA INTEMPÈRIE

Comproveu la resistència a la llum solar de la pintura de les tapes per assegurar la no alteració del color.

TEST DE TRACCIÓ

Determina la resistència d’un material i la capacitat d’allargament, aplicant força de tracció i mesurant la resposta a la tensió

TEST D'IMPACTE

Determina i avalua el grau de deformació de les maletes.

TEST ADHERÈNCIA PINTURA

TEST ADHERÈNCIA PINTURA

Avalua l’adherència de pintura al suport.

TEST VIBRACIÓ

TEST VIBRACIÓ

Sotmetem les nostres maletes a un test de vibració de més de 100 hores, equivalent a 100.000 quilòmetres de conducció en diferents terrenys

TEST resistència a l'aigua

test resistència a l'aigua

Garanteix que tanquin hermèticament, impedint el pas de l’aigua en circular la pluja.

EXPOSICIÓ A LA INTEMPÈRIE

EXPOSICIÓ A LA INTEMPÈRIE

Comproveu la resistència a la llum solar de la pintura de les tapes per assegurar la no alteració del color.

TEST DE TRACCIÓ

TEST DE TRACCIÓ

Determina la resistència d’un material i la capacitat d’allargament, aplicant força de tracció i mesurant la resposta a la tensió

TEST D'IMPACTE

TEST D'IMPACTE

Determina i avalua el grau de deformació de les maletes.

WHY SHAD

PERQUÈ SHAD

QUALITY LAB

SOSTENIBILITAT

Search

GAMAS DESTACADAS

Fijaciones y Respaldos

This means that we have new equipment for any type of examination, repair and customization service.