AVÍS LEGAL

1- Titularitat de la Pàgina Web

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, “LSSI”), l’informem que la web http://www.shad.es/ (d’ara endavant, el Lloc Web o la Web és titularitat de NAD, S.L.. (d’ara endavant, “ NAD ”), el domicili social del qual es troba a

  • Adreça: carrer Octavi Lacante nº 2-10 – Polígon Industrial Can Magarola, Mollet del Vallès (Barcelona)
  • CIF: B-78180239
  • Telèfon: (+34) 935 795 870
  • Correu electrònic: rgpd@shad.es

El lloc web “ http://www.shad.es/ ” ha estat creat per NAD , amb caràcter informatiu per als seus usuaris, i aquest nom de domini està a favor d’aquesta. Shad és una marca registrada, titularitat de NAD, SL

2- Ús de la web

Aquest Avís Legal (d’ara endavant, “Avís Legal”), estableix les condicions que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que NAD posa a disposició dels usuaris a través del Web.

D’aquesta manera, l’accés i l’ús de la Web suposen que l’usuari (d’ara endavant, l’“Usuari”) accepta en la seva totalitat i s’obliga a complir completament aquest Avís Legal, els termes i condicions, així com les instruccions o recomanacions que s’indiqui en cada cas concret.

L’accés al Lloc Web és gratuït, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

NAD es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la Web i els seus continguts, configuració i presentació, inclòs aquest Avís Legal, per la qual cosa recomanem la lectura abans de cada accés i navegació per la Web.

L’Usuari es compromet a no fer servir el Lloc Web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme conductes que poguessin danyar la imatge, els interessos i els drets de NAD o de tercers, obligant-se a utilitzar la Web, els Serveis i els continguts inclosos en aquesta de forma diligent, correcta i lícita. En particular, l’Usuari es compromet a abstenir-se de: suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts de la Web, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure aquests continguts.

Així mateix, l’Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del mateix.

En cas que s’incompleixi aquest Avís Legal o NAD sospiti raonablement que les està incomplint, aquesta es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar l’accés al Lloc Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que fos necessària amb aquesta finalitat.

3.‐ Registre d'usuari

L’accés a la informació i part dels continguts mostrats a la Web no requereix el registre per part dels Usuaris, excepte pel que fa a l’accés de Clients, que requereix usuari i contrasenya.

4.- Propietat Intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts de la Web (inclòs el dret sui generis sobre la base de dades), el disseny gràfic (look&feel), els signes distintius (marques, logos, noms comercials i el lema o reclam publicitari ), els programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integra la Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.) corresponen a NAD o disposa, si escau, del dret d’ús i explotació d’aquests, i en aquest sentit constitueixen obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.

L’ús de la Web per part de l’Usuari de cap manera suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la Web, els seus continguts i/o els signes distintius de NAD .

A aquest efecte, mitjançant aquest Avís Legal, excepte en els supòsits en què estigui legalment permès, queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització de la Web, els seus continguts i/o els signes distintius de NAD.

Queda expressament i terminantment prohibida la reproducció d’elements o continguts de la web realitzada amb ànim de lucre o finalitats comercials.

5.‐ Limitació de Responsabilitat

L’Usuari reconeix i accepta que l’ús del Web es realitza en tot moment sota el seu risc i responsabilitat, per la qual cosa NAD no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que es pugui fer del Web. A aquest efecte, únicament serà responsable dels danys que l’usuari pugui patir per l’ús de la web, quan aquests danys siguin deguts a la nostra actuació dolosa.

En particular, NAD no serà responsable de:

– El contingut dels llocs enllaçats a través dels links inclosos dins de la web. En aquest sentit, són aplicables els termes recollits a l’apartat 6 d’aquest Avís Legal.

– Els danys i perjudicis de qualsevol tipus causats als equips informàtics de l’Usuari per virus, cucs, troians o qualsevol altre element nociu. L’Usuari reconeix que l’ús de la xarxa Internet suposa l’assumpció d’un risc que els seus equips informàtics puguin afectar els elements abans enunciats. A aquest efecte, correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i l’eliminació de programes electrònics perjudicials.

– Els danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Web. Referent a això, l’Usuari reconeix que l’accés a la Web requereix serveis subministrats per tercers aliens al control de NAD (a tall d’exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d’accés, etc.) la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a NAD .

6.- Links o enllaços

El Lloc Web inclou o pot incloure enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, “Links”). En aquests casos, NAD actua com un prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la LSSI, i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En cas que l’Usuari consideri que hi ha un Link amb continguts il·lícits o inadequats, preguem ho comuniqueu a NAD a través de rgpd@shad.es . En cap cas, aquesta comunicació comportarà l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

L’existència de Links de cap manera implica que NAD té coneixement efectiu o de cap altre tipus dels serveis i continguts d’aquests en cas d’il·licitud, ni que mantingui necessàriament acords amb els responsables o titulars dels Links.

Tampoc no comporta l’existència d’aquests Links recomanació, promoció, identificació o conformitat de NAD amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts a través dels Links. En conseqüència, NAD no es fa responsable del contingut dels Links, ni de les seves condicions d’ús i polítiques de confidencialitat, i l’Usuari és l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que hi accedeixi i els utilitzi.

L’Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un enllaç des de la seva pàgina o lloc a la Web haurà d’obtenir una autorització prèvia i per escrit de NAD . L’establiment d’aquest enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre NAD i el propietari o titular del lloc o pàgina en què s’estableixi, ni l’acceptació o l’aprovació per part de NAD dels continguts o serveis.

En qualsevol cas, NAD es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment els enllaços al Lloc Web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o continguts de la pàgina o lloc on s’hi inclou.

7.- Seguretat

NAD realitza els màxims esforços per garantir que la navegació a través d’aquest lloc web es faci en les millors condicions.

Queda prohibit descompilar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, l’accés i la utilització d’aquest lloc web i dels serveis continguts. L’usuari del lloc web s’ha d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que hi puguin estar instal·lats.

NAD no es fa responsable per qualsevol tipus de perjudici soferts pels usuaris per l’ús de navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyat aquest web.

8.- Nul·litat de les disposicions

En cas que alguna de les disposicions contingudes en aquest Avís Legal sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afecta la validesa de la resta de disposicions recollides en aquest Avís Legal.

9.- Legislació aplicable i Tribunals competents.

L’ús del Web està regit i interpretat d’acord amb la Llei Espanyola i s’entendrà que, per l’ús del Lloc Web, l’Usuari està d’acord que qualsevol conflicte o litigi que sorgeixi entre l’usuari i el NAD serà tractat, d’acord amb la normativa aplicable.

WHY SHAD

PERQUÈ SHAD

QUALITY LAB

SOSTENIBILITAT